Towary oferowane przez naszą firmę można zakupić na dwa sposoby: Osobiście w pod adresem, ul. Fryderyka Chopina 8b w Brzozowie lub ul. 17 stycznia 7/a w Krzepicach. 

Zakupów można dokonać nie wychodząc w domu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.kratkisciekowe.pl, Telefonu, Faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.